1. First frames deserve exposure, too..

   
 2. Porst SE18

   
 3. Canon AV-1 / Canon FD 17mm/F4 / Polaroid 200 HD plus

   
 4. Canon AV-1 / Canon FD 17mm/F4 / Polaroid 200 HD plus / Sezam [*]

   
 5. Canon AV1 / Canon 17mm/4 / Kodak DXn 200

   
 6. Canon AV1 / Canon 17mm/4 / Kodak DXn 200

   
 7. Olympus 35 LE

   
 8. Canon AV1 / Canon 17mm/4 / Kodak DXn200

   
 9. Canon AV1 / Canon 17mm/4 / Color200

   
 10. Canon AV1 / Canon 17mm/4 / Color200

   
 11. Canon AV1 / Canon 17mm/4 / Kodak DXn200

   
 12. Agfa Selectronic 3 / Vivitar 19mm / F3.9 / Polaroid HD Plus 200

   
 13. Agfa Selectronic 3 / Cosinon-W 28mm F2.0 /Polaroid HD Plus 200

   
 14. Canon A-1 / Canon FD 17mm/F4 / Polaroid 200 HD plus

   
 15. Canon A-1 / Canon FD 17mm/F4 / Polaroid 200 HD plus